خانه / انس با قرآن / ختم ویژه سوره حمد

ختم ویژه سوره حمد

ختم ویژه سوره حمد (فاتحه الکتاب) منسوب به حضرت سلطان علی بن موسی الرضا (علیه السلام) جهت برآورده شدن حاجات سنگین،زیاد شدن روزی،کشف مطالب مهمه،ادای دیون و قرض.

✅ روزی صد بار سوره مبارکه الحمد با این کیفیت خوانده شود :

۱. ۲۱ مرتبه بعد از نماز صبح

۲. ۲۲مرتبه بعد از نماز ظهر

۳. ۲۳ مرتبه بعد از نماز عصر

۴. ۲۴ مرتبه بعد از نماز مغرب

۵. ۱۰مرتبه بعد از نماز عشاء

در هنگام ختم سوره الحمد،حاجت مورد نظر خود را بعد از آیه دوم(الرحمن الرحیم) و چهارم (ایاک نعبد و ایاک نستعین) ذکر کنید و بزبان بیاورید

پاسخ دهید