خانه / علوم عرفانی / طالع بینی / طالع زن برج اسد

طالع زن برج اسد

? طالع نویسان معتقدند ؛  طالع زن برج اسد اینچنین است :

✳️✨ستاره بلندی است و او زنی باشد خوبرو و خوش اخلاق .

✳️✨بلند قد و باریک اندام است و عاقل و زیرک و داناست .

✳️✨در اعضا نشانی داشته باشد که نشان نیک بختان است .

✳️✨هر چه عمرش به فرونی نهد کارهایش و امورش نیکوتر شود و زندگانی را به شادکامی گذراند .

✳️✨رنج و محنت زیادی بکشد و قدر وی را کسی نمی داند .

✳️✨دست وی بی نمک است و مردم نمکش را خورده و نمکدان می شکنند .

✳️✨اطرافیانش پیش او و در ظاهر با او دوستی کنند ولی در پس او دشمنی .

✳️✨در بیشتر مواقع در فکر و خیال است که عاقبت امر چه میشود .

✳️✨شکر خدا را بجا آورد تا آرزوهایش به ثمر نشیند .

✳️✨هر از گاهی با شوهر خود ربان درازی کند و سخنان بیهوده بسیار گوید که باید ترک کند .

✳️✨در نمازها و انجام واجبات کوتاهی نکند تا کارهایش درست شوند .

✳️✨یکنفر از بالا دستان او در مال او خیانت کند اما عاقبت ، کار درست شود.

✳️✨از پدر و مادرش نیکویی ببیند و از برادر و خواهرش وفا کمتر بیند

✳️✨برای برادر و خواهرانش رنج و زحمت زیادی کشد ولی آنها قدر او را ندانند .

✳️✨او را تا ۱۰ فرزند در طالع هست و اگر فرزندش نشود و با فرزندانش نمانند ، بابد دعا و تعویذ بگیرد .

????????

 

منبع

 

همچنین ببینید

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد : ?✨برج اسد آتشی نر است و …

پاسخ دهید