خانه / علوم عرفانی / طالع بینی / طالع زن برج سنبله

طالع زن برج سنبله

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع زن برج سنبله اینگونه است :

?✨ برج هاجر مادر اسماعیل است و او زنی باشد بلند قامت و سفید روی که به سرخی هم می گراید

?✨زنی است رحیم دل و پاکدامن و آرام و عاقل .

?✨ بر اعضایی از بدنش نشانی دارد که صرفا نشانست و علامت چیزی نیست

?✨در نزد خلق خدا بسیار عزیز و مورد احترام است

?✨از فامیل خود دور خواهد افتاد (به جهت محل زندگی)

?✨از زمین وی را نصیبی هست یک سختی شدیدی کشیده و یا خواهد دید.

?✨یک زن سبزه رو با وی دشمنی و عداوت کند که باید از او برحذر باشد .

?✨ بر صاحب این طالع بهتان زیاد گویند .

?✨اگر می خواهد دچار دردسر و بلا نشود از افراد نادان دوری کند .

?✨ حاجت بزرگی در دل دارد که بخواست خدا بدان می رسد

?✨دلیل نرسیدن به برخی از مطالب و حاجات خود ، فاش کردن آن است اگر طالب حاجت و مطلب خود است باید به کسی نگوید تا به مطلبش برسد.

?✨ در کارها و امور خیانت نکند که عاقبت بدی در بر خواهد داشت .

?✨پدر و مادرش بر وی مهربانند و از آنان نفع و خیر ببیند .

?✨از برادر و خواهرانش آزرده خاطر گردد و وفا کمتر ببیند .

?✨ شوهر مهربانی دارد ، هر چند که گهگاه آزرده خاطر می گردد .

?✨ یک نفر او را سحر کرده که باید باطل السحر بگیرد

?✨ به عدد فرد صاحب فرزند میشود ، مرگ و میر جنین و فرزندانش از آسیب جن است که باید دعای ام الصبیان بگیرد

?✨خوابهای خود را به کسی تعریف نکند و آنها را بخیر تاویل نماید.

?✨ ماه ربیع الاول و روز پنجشنبه و رنگهای سرخ و آبی به وی خوب است و سازگار .

?✨از حیوانات اسب و گوسفند برای وی خوب است

?✨نگین فیروزه بدست کردن و در اول ماه قمری به آب روان نگاه کردن بر وی مبارک است.

?✨جهت ایمنی از آفات و بلایا دعای محبت و زبان بند بگیرد .

 

?????????

منبع

 

همچنین ببینید

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد : ?✨برج اسد آتشی نر است و …

پاسخ دهید