خانه / علوم عرفانی / طالع بینی / طالع مرد برج اسد

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد :

?✨برج اسد آتشی نر است و تعلق به آفتاب دارد

?✨صاحب این طالع طبعش گرم است و ستاره طالع ستاره امیرالمومنین (ع) است

?✨صاحب این طالع مردی ابرو کشیده و خوش سخن است

?✨در جهت خدمت به نزدیکان و دوستان جان فدا می کند

?✨از بزرگان رزق و روزی بهره دارد و از حاکمان جامعه زیان بیند .

?✨زود عصبانی می شود و خشمش هم زود فرو می نشیند و طرب دوست و عشرت طلب است .

?✨در اعضای بدنش نشانی باشد که علامت اقبال اوست .

?✨فردی ساده دل و زود باور است از افراد مکار دوری کند .

?✨به هر که وفا کند جفا ببیند و همه را مثل خود پندارد و باید که در کارها تامل و اندیشه کند .

?✨سختی زیاد تحمل بکند و بهتان بر او بسته اند و ضامن کسی نشود.

?✨شراکت وی را خوب است و زراعت وی را میانه .

?✨با حاکمان و مسئولان نشست و برخواست کند ، ایشان وی را بپذیرند .

?✨از مال و منال بهره و قسمت دارد ولی مال نگهدار خوبی نیست و بر باد دهد .

?????????

 

منبع

 

 

همچنین ببینید

طالع زن برج اسد

? طالع نویسان معتقدند ؛  طالع زن برج اسد اینچنین است : ✳️✨ستاره بلندی است و …

پاسخ دهید