خانه / علوم عرفانی / طالع بینی / طالع مرد برج سنبله

طالع مرد برج سنبله

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج سنبله اینچنین است :

?✨سنبله خاکی است و تعلق به شمس دارد و ستاره آن ستاره حضرت امیر (ع) است.

?✨مردی است سرخ روی و ابرو کشیده و با انصاف .

?✨مردی است با مروت و کاربین و بر اعضایی از بدنش نشانی دارد که محتملا رخ یا سینه باشد که علامت اقبال اوست

?✨سختیهای بسیاری کشیده و گرفتار بهتان عظیمی شده است .

?✨ضامن کسی نشود که اگر ضامن شود به دردسر و زحمت خواهد افتاد .

?✨معاشرت با بزرگان با وی بسازد و او را قبول نمایند .

?✨از مال و منال بهره و قسمت زیادی دارد ولی ولخرج است.

?✨دوست و دشمن خود را نشناسد و همه را مثل خود پندارد .

?✨پدر و مادرش قبل او می میرند و از ایشان سهم کمتری ببرد .

?✨ بسیار زبان باز و مهربان و خوش خلق است .

?✨تعداد فرزندانش کم هستند که علت آن آسیب اجنه و چشم زخم می باشد و چشم زخم بیش از دیگران بر او اثر می گذارد .

?✨اهل مسافرت می باشد و سفر معمولا بر وی می سازد .

?✨دردهای بدنش ماشی از باد و نفخ است که باید دعای بادبند بگیرد .

?✨از ناحیه مسئولین حکومتی وی را زیان رسد .

?✨دارای قدرت بیان بالایی هست و لهو و طرب را بسیار دوست می دارد .

?✨کارهای وی مدتی هست که به مشکل بر خورده است و امور وی بسته شده که باید دعای گشایش در کار بگیرد.

?✨خرید و فروش و معامله و امور زراعت برای وی خوب بوده و در آنها موفق باشد.

?✨ نصیحت دوستان دلسوزان را بکار بندد تا ضرر نبیند

?✨ماه جمادی الثانی و روز شنبه و رنگهای سبز و سرخ برای وی نیکوست .

?✨در هنگام اول ماه قمری به سبزه نگاه کند که بر وی مبارک است .

?✨قران عمر او چهار و هفت سالگی است که اگر از آن بسلامت بگذرد عمر طبیعی کند .

?✨برای ایمنی از بلاها دعای جوشن صغیر و جوشن کبیر با خود نگهدارد .

?????????

 

منبع

 

همچنین ببینید

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد : ?✨برج اسد آتشی نر است و …

پاسخ دهید