خانه / علوم عرفانی / طالع بینی / طالع مرد برج میزان

طالع مرد برج میزان

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج میزان چنین است  :

⚖✨میزان نر است و خانه زهره هست و ستاره آن ستاره حضرت یونس (ع) است.

⚖✨مردی است خوش اخلاق و خوش سخن و عاشق خدمت به دیگران است

✨ بر اعضایی از بدنش بویژه گردنش نشانی دارد که علامت اقبال و دولت اوست .

⚖✨ضامن کسی نشود که مطمئتا به دردسر خواهد افتاد .

⚖✨اگر تجارت و خرید و فروش نماید منفعت بیند .

⚖✨سر نگهدار خوبی نیست باید کتوم باشد تا حاجت روا شود.

⚖✨ خواب پیامبر اسلام را ببیند و حاجات دنیوش در دنیا روا شوند .

⚖✨مردی رقیق القلب هست و مهربان و مال حرام بر وی نسازد .

⚖✨خیلی زود مایوس می شود و در کار خود فرو می ماند

⚖✨ اهل سفر است و مسافرتهای زیادی در طالع دارد .

⚖✨چشم به مال و منال او دارند و از کارش نفع متوسطی می برد .

⚖✨از پدر و مادرش نفع متوسطی ببرد و هر دو آنها پیش از وی بمیرند .

⚖✨زن وی یکی هست که اگر بتواند دومی را هم خواهد گرفت .

⚖✨ فرزند زیادی در طالع دارد که در صورت اختیار صاحب آنها خواهد شد .

⚖✨از فرزند کوچک خود نفع و منفعت زیادی خواهد دید .

⚖✨با خواهر و برادرانش الفت و دوستی زیاد کند ولی وفای کمتر ببیند .

⚖✨ زیارت در نصیب دارد و از بزرگان به وی نفع رسد .

⚖✨نذری بر ذمه دارد که باید اداء کند و در نماز کمی کاهل است

⚖✨ماه رجب و روز سه شنبه و رنگ زرد برای او خوب است .

⚖✨در اول ماههای قمری قرآن باز کرده و بدان نگاه کند که بر وی مبارک است

⚖✨ دعای محبت و یس مغربی با خود نگهدارد تا از حسودان و اشرار در امان باشد و حاجت روا شود .

 

?????????

 

منبع

 

همچنین ببینید

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد : ?✨برج اسد آتشی نر است و …

پاسخ دهید