خانه / علوم عرفانی / سحر و طلسم / طلسم مربع شریف بدوح
طلسم مربع شریف بدوح

طلسم مربع شریف بدوح

? طلسم مربع شریف بدوح  گریزاننده سارق می باشد

با طهارت ظاهری و باطنی و در ساعات سعد،در کاغذ بی خط و به ترتیب مذکور و تعداد لازم آنرا کتابت کنید و در خانه ، مغازه ، باغ ، خودرو و سایر ملزومات خود قرار دهید

? تذکر :

?شرط اصلی تاثیر این وفق ؛ اعتقاد کامل کاتب به تاثیر بخشی آن و سپردن نتیجه به قادر متعال است.

اصل بدوح، به قولی، از نامایرانیـ آرامیِ سیّاره و الهه زهره، بیدخت، است.
با آن‌که این نام در فهرست همراه با مرادفات سحری و جنّی آمده و بیش‌تر مواقع مرتبط با زهره یادشده، بکلی در ادبیات سحری یا جنّی ناشناخته مانده است.

 

منبع

 

 

پاسخی بگذارید