کشف در خواب

کشف در خواب

 کشف در خواب برای وقتی است که ، هرگاه امر عظیمى رخ دهد، یا حادثه باعث اندوه گردد، باید که با وضو خوابید در فراش و لحاف طاهرى و تنها بخوابد، و پهلوى همسرش نخوابد.و بر انجام دستورات زیر با طهارت مداومت نماید تا انشالله مطلوب حاصل شود …

?در وقت خوابیدن ، سوره والشمس و اللیل هر یک را هفت مرتبه بخواند،

?پس بگوید اللّهمّ اجعل لى من امرى هذا فرجا و بخوابد،

?پس شخصى به خواب او مى آید در شب اول یا سوم یا پنجم ویا هفتم ، و به او مى گوید که فرج از این غم و اندوه در چه چیز است.

 

منبع

همچنین ببینید

علاج وسواس و شک

?✨ برای علاج وسواس و شک … آیات زیر را با زعفران بر روی یک …

پاسخی بگذارید