خانه / علوم عرفانی / طالع بینی

طالع بینی

طالع بینی ، علمی است که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می تواند آینده را پیشگویی کند.البته طالع بینی انواع متفاوتی دارد و ما در این قسمت به بررسی طالع بینی براساس اعداد ابجد خواهیم پرداخت .در این نوع طالع بینی اساس کار محاسبا ابجدی مربوط به نام هاست …

طالع مرد برج میزان

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج میزان چنین است  : ⚖✨میزان نر است و خانه زهره هست و ستاره آن ستاره حضرت یونس (ع) است. ⚖✨مردی است خوش اخلاق و خوش سخن و عاشق خدمت به دیگران است ⚖✨ بر اعضایی از بدنش بویژه گردنش نشانی دارد که علامت …

بیشتر بخوانید »

طالع زن برج سنبله

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع زن برج سنبله اینگونه است : ?✨ برج هاجر مادر اسماعیل است و او زنی باشد بلند قامت و سفید روی که به سرخی هم می گراید ?✨زنی است رحیم دل و پاکدامن و آرام و عاقل . ?✨ بر اعضایی از بدنش نشانی دارد که …

بیشتر بخوانید »

طالع مرد برج سنبله

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج سنبله اینچنین است : ?✨سنبله خاکی است و تعلق به شمس دارد و ستاره آن ستاره حضرت امیر (ع) است. ?✨مردی است سرخ روی و ابرو کشیده و با انصاف . ?✨مردی است با مروت و کاربین و بر اعضایی از بدنش نشانی …

بیشتر بخوانید »

طالع زن برج اسد

? طالع نویسان معتقدند ؛  طالع زن برج اسد اینچنین است : ✳️✨ستاره بلندی است و او زنی باشد خوبرو و خوش اخلاق . ✳️✨بلند قد و باریک اندام است و عاقل و زیرک و داناست . ✳️✨در اعضا نشانی داشته باشد که نشان نیک بختان است . ✳️✨هر چه عمرش …

بیشتر بخوانید »

طالع مرد برج اسد

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع مرد برج اسد : ?✨برج اسد آتشی نر است و تعلق به آفتاب دارد ?✨صاحب این طالع طبعش گرم است و ستاره طالع ستاره امیرالمومنین (ع) است ?✨صاحب این طالع مردی ابرو کشیده و خوش سخن است ?✨در جهت خدمت به نزدیکان و دوستان جان …

بیشتر بخوانید »

طالع زن برج سرطان

?طالع نویسان معتقدند ؛ طالع زن برج سرطان چنین است : ?✨صاحب طالع ، زنی خوبرو ، خوش اخلاق و میانه بالاست ?✨زنی است فراخ روزی ، عاقل و زیرک و داناست. ?✨در اعضای بدن نشانی باشد که علامت دولت اوست . ?✨در طول زندگی دوبار گرفتار می شود ولی …

بیشتر بخوانید »