خانه / متافیزیک و ماورا

متافیزیک و ماورا

آنچه از نظر فیزیک غیرقابل توجیه باشد، مربوط به متافیزیک است. فیزیک و متافیزیک دو مجموعه مجزا هستند که هیچ وجه مشترکی ندارند. فیزیک محدود به فضا و زمان است، در صورتی که متافیزیک فراتر از فضا و زمان است…فیزیک عبارتست از پدیده‌هایی که با حواس پنجگانه خود در حالت عادی احساس می‌کنیم. بنابراین برای دریافت متافیزیک باید از حواس برتر بهره جست. پس متافیزیک عرصه باور کردن و فیزیک عرصه داشتن است. یعنی هرگاه بخواهیم چیزی را از راه مشاهده بدانیم، وارد عرصه باور می‌شویم.

خواص طبی سنگ ها واثرات درمانی آن

سیاری از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از دید زیور آلات و زیبایی و باقیمت و ارزش آن می نگرند. اما بعضی از مردم به خواص سنگ ها باور دارند. صدها سال قبل اهل فن ازخواص سنگها وجواهرات وفوائد آنها استفاده می کردند و دریافته بودند که این سنگها دارای خواص …

بیشتر بخوانید »