خانه / متافیزیک و ماورا / خواص سنگ ها

خواص سنگ ها

در این شاخه به بررسی خواص سنگ و اثرات مادی و ماورایی آن خواهیم پرداخت.درجهان هستی بیشتر از هزاران نوع سنگ موجوداست ،که تقریبا هر سنگ دارای خواص خاصی می باشد.مهمترین هدف مابیان خواص این سنگها ازلحاظ علمی ومعنوی وتاثیرات آنها در زندگی روزمره که توسط شواهد علمی وتجربی ودینی تایید شده است میباشد.

خواص طبی سنگ ها واثرات درمانی آن

سیاری از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از دید زیور آلات و زیبایی و باقیمت و ارزش آن می نگرند. اما بعضی از مردم به خواص سنگ ها باور دارند. صدها سال قبل اهل فن ازخواص سنگها وجواهرات وفوائد آنها استفاده می کردند و دریافته بودند که این سنگها دارای خواص …

بیشتر بخوانید »